کتاب طرح و اجرای ساختمان های فولادی (ویژۀ آزمون نظارت) انتشارات سری عمران اثر زهرا آهنگر و احمد جوزدانی شامل:

  • آموزش ساده‌ی کلیه مطالب موردنیاز برای آزمون‌های نظارت و اجرا
  • ارائه روشی ساده برای دوره‌ی سریع مطالب مبحث دهم و راهنمای جوش
  • پوشش کامل نکات مهم کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی
  • بررسی کلیه تست‌های آزمون‌های نظام مهندسی سال‌های گذشته
  • ارائه تست‌های تألیفی احتمالی جهت آزمون‌های نظارت و اجرا