کتاب نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده‌ی استخدامی وزارت نیرو (شرکت های مادر تخصصی توانیر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب) با پاسخ‌های واقعاً تشریحی


قابل استفاده کلیه گرایش ها