توضیحات

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (1) نشر و پخش پیام دانشگاهی اثر معصومه رضوی شامل:

  • شرح بسیار جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (1) به زبان ساده

  • نمای کلی هر فصل به صورت نمودار در ابتدای هر فصل

  • سوالات خودآزمایی انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (1)

  • سوالات طبقه‌بندی شده مربوط به ادوار گذشته

  • سوالات آزمون در آزمون (مروری بر فصول)

  • پاسخ‌نامه تشریحی برای کلیه سوالات و مثالها

  • ارائه خلاصه هر فصل به صورت فلش کارت

  • دو دوره آخر سوالات انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده