توضیحات

کتاب تحلیلی باغبانی عمومی انتشارات راه تألیف حسن رستمی شامل:

 • شرح درس باغبانی عمومی به زبان ساده
 • نمای کلی هر فصل به صورت نمودار در ابتدای هر فصل
 • سوالات خودآزمایی باغبانی عمومی
 • سوالات طبقه‌بندی شده باغبانی عمومی مربوط به ادوار گذشته
 • سوالات آزمون در آزمون (مروری بر فصول)
 • پاسخ‌نامه کلیدی سوالات
 • ارائه خلاصه هر فصل به صورت فلش کارت
 • دو دوره آخر سوالات باغبانی عمومی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده

فهرست مطالب کتاب تحلیلی باغبانی عمومی انتشارات راه:

 1. تاریخچه
 2. گروه‌بندی گیاهان باغبانی
 3. گیاه افزایی (تکثیر)
 4. محیط رشد
 5. هورمون‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد
 6. اصول هرس و تربیت
 7. میوه‌کاری
 8. سبزی‌کاری
 9. گلکاری، طراحی و گل‌آرایی
 10. فلش کارت باغبانی عمومی بصورت خلاصه و نکات برتر فصول
 11. دو دوره آخر سوالات باغبانی عمومی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده