توضیحات

کتاب طیف سنجی NMR، NQR، EPR و موزبائر در شیمی معدنی تألیف آر.وی. پریش، ترجمه دکتر بابک میرتمیز دوست انتشارات امید انقلاب

فهرست مطالب کتاب:

  1. مقدمه
  2. رزونانس مغناطیسی هسته
  3. رزونانس چهارقطبی هسته‌‌ای
  4. طیف‌سنجی موزبائر
  5. رزونانس پارامغناطیسی الکترون
  6. خواص ایزوتوپ‌های NMR
  7. خواص ایزوتوپ‌های NQR
  8. ایزوتوپ‌ها برای طیف‌سنجی موزبائر