مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قوانین خاص کیفری، گردآوری و تدوین: اسماعیل ساولانی

دارای فضای مناسب جهت کناره نویسی قوانین

بر اساس آخرین اصلاحات، به همراه آرای وحدت رویه و

 • نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 •  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 •  آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
 •  قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر
 •  قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  ۱۶ – ۹ – ۹۴
 •  آیین‌نامه نظارت سامانه ها (سیستم)های الکترونیکی
 •  قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 •  آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
 •  آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
 •  آیین نامه میانجی گری در امور کیفری
 • و …