مجموعه قوانین خاص

مشخصات، قیمت و خرید کتاب مجموعه قوانین خاص حقوقی جزایی کیفری با جدیدترین اصلاحات و الحاقات و همچنین کتاب تست قوانین خاص و حقوقی و کیفری جزایی از ناشران مختلف حقوقی قابل استفاده در کلیه آزمون های حقوقی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری ، آزمون وکالت ، قضاوت ، سردفتری، مشاوران حقوقی