کتاب استخدامی دبیر معارف بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر معارف شامل دروس:

  • شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه
  • اصول فقه
  • آیین زندگی
  • اندیشه اسلامی
  • احکام و تفسیر
  • علوم و تفسیر قرآن

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات دبیری معارف (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • 569 سوال استخدامی دبیری معارف اسلامی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • 213 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده دبیر معارف با پاسخ کلیدی و تشریحی

مطلب مرتبط 👈 منابع استخدامی دبیر معارف