کتاب استخدامی دبیر اقتصاد بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش برای آزمون استخدامی دبیری اقتصاد می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

شامل دروس:

  • اقتصاد خرد
  • اقتصاد کلان
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد اسلامی
  • اقتصاد بین الملل
  • توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

مختصر مباحث دروس تخصصی دبیر اقتصاد بهمراه نکات مهم هر مبحث

نمونه سوالات دبیری اقتصاد (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی