کتاب استخدامی دبیر هنر بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی دبیری هنر آموزش و پرورش می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر هنر شامل دروس:

  • درک عمومی هنر
  • مبانی هنرهای تجسمی
  • خلاقیت تصویری و تجسمی
  • طراحی

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات دبیری هنر (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 500 سوال استخدامی دبیر هنر دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 200 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده دبیر هنر با پاسخ کلیدی و تشریحی