کتاب  استخدامی دبیری علوم اجتماعی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی دبیری علوم اجتماعی آموزش و پرورش می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر علوم اجتماعی شامل دروس:

  • مبانی جامعه شناسی
  • نظریه های جامعه شناسی
  • مفاهیم و حوزه های مختلف جامعه شناسی
  • روش تحقیق

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات دبیری علوم اجتماعی (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 500 سوال استخدامی دبیر علوم اجتماعی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 200 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده دبیر علوم اجتماعی با پاسخ کلیدی و تشریحی

مطلب مرتبط 👈 منابع استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش