کتاب استخدامی دبیری عربی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی دبیری عربی آموزش و پرورش می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر عربی شامل دروس:

  • تاریخ ادبیات و نقد ادبی
  • صرف و نحو (کاربردی)
  • ترجمه و تعریب
  • درک مطلب
  • علوم بلاغی (معانی، بیان، عروض)

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات دبیری عربی (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 400 سوال استخدامی دبیر عربی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 200 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده دبیر عربی با پاسخ کلیدی و تشریحی