کتاب استخدامی دبیری روانشناسی و کارشناس امور روانی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی دبیری روانشناسی آموزش و پرورش و کارشناس امور روانی می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر روانشناسی + کارشناس امور روانی شامل دروس:

  • روان شناسی عمومی و اجتماعی
  • روان شناسی شخصیت
  • آسیب شناسی روانی
  • آزمون های روانی و اصول روان سنجی
  • روان-شناسی رشد
  • نظریه های مشاوره و روان درمانی
  • آمار و روش تحقیق

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات دبیری روانشناسی (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 500 سوال استخدامی دبیر روانشناسی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 200 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده دبیر روانشناسی با پاسخ کلیدی و تشریحی