کتاب هندبوک قوانین حقوقی و کیفری آوا اثر منصور قرایی

به انضمام آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جدیدترین چاپ با آخرین اصلاحات