مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب نکات طلایی ارشد پرستاری اثر دکتر مصطفی شوکتی احمد آباد از نشر جامعه نگر

کتاب نکات طلایی ارشد پرستاری,  شامل مرور سریع بر نکات برجسته و طلایی همه دروس آمادگی ارشد پرستاری است و تاکید بر مراقبت ها، تدابیر و اقدامات پرستاری دارد و از ویژگی های مهم این کتاب بخش بندی و سرفصل بندی دروس می باشد.