مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب درسنامه جامع ارشد پرستاری نشر جامعه نگر اثر  سمیه غفاری، مریم کرمی، مهدی محمودی، دکتر حامد مرتضوی، محبوبه طباطبایی چهر، اسحاق ایلدرآبادی، دکتر حمید حجتی

کتاب درسنامه جامع ارشد پرستاری, بر اساس آخرین سر فصل دروس شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی تهیه و تدوین شده است. ویژگی های مهم این کتاب شامل :

  • خلاصه مباحث جامع و منسجم مباحث آزمون ارشد پرستاری
  • نگارش مطالب بر اساس منابع معتبر و اصلی آزمونها
  • سوالات طبقه بندی شده برای هر فصل
  • نمونه سوالات آزمونهای ارشد پرستاری
  • مفاهیم و نکات کلیدی منابع آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری

ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد، فینال، RN، به همراه آزمونهای کلیدی