مشخصات، قیمت و خرید کتاب مسئولیت مدنی «الزامات خارج از قرارداد» اثر دکتر سیدحسین صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی انتشارات سمت