مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا اثر مهرداد معمارزاده نشر مهرپویان

این کتاب شامل قوانین خاص آزمون وکالت اعلامی اسکودا ،به شیوه‌ی تفکیک مواد مهم و آزمونی می باشد.