مشخصات، قیمت و خرید کتاب قانون یار حقوق بین الملل خصوصی انتشارات چتر دانش اثر ایام کمرخانی ؛ سعید امیرخانی

✅ ارائه مواد قانونی و نکات مهم مربوطه

✅ تست های برگزیده از آزمون های حقوقی

✅ بهره گیری از آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و …

✅ به همراه برخی قوانین و آیین نامه های مرتبط

✅ ویژه آمادگی آزمون های حقوقی