مشخصات، قیمت و خرید کتاب قانون تجارت نموداری چتر دانش اثر رضا بولاغی و حبیب الله جمادی

✅ متن دقیق قانون، بدون کوچک‌ترین دخل و تصرفی در متن قانون

✅ طراحی نوین نموداری برای فهم بهتر مواد قانونی

✅ برجسته‌سازی و مشخص نمودن واژه‌های با اهمیت و قیود تأکیدی مورد نظر مقنّن

✅ تقویت بنیه علمی با خواندن و فهمیدن درست قوانین

✅ انسجام و نظم ذهنی و آمادگی بیشتر برای آزمون های حقوقی

✅ فهم بهتر مصادیق احصایی و تمثیلی در مواد قانونی

✅ تعیین میزان اهمیت مواد قانونی با نشانگر در کنار مواد قانونی

✅ معرفی کتاب های مرجع با شماره صفحه یا عنوان در انتهای هر ماده