مشخصات و خرید کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی اثر دکتر بهزاد ستاری از انتشارات ارشد

  • شرح و تفسیر مواد قانونی مرتبط با حقوق جزای عمومی
  • آرای وحدت رویه ذیل مواد مرتبط همراه با ساده سازی
  • درج نظریات مشورتی ذیل مواد مرتبط همراه با ساده سازی
  • شرح و ساده سازی قوانین خاص ذیل مواد مرتبط
  • ترسیم نمودارها و جداول طبقه‌بندی شده آزمونی

ویژه اساتید، دانشجویان و داوطلبین آزمونهای وکالت قضاوت ارشد و دکترا

دکتر بهزاد ستاری مدرس، وکیل پایه یک دادگستری با چاپ کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی در یک جلد به بیان و تشریح این شاخه از حقوق جزا پرداخته تا با ساده سازی قوانین معنی و تفاسیر همچنین با به کارگیری متد خلاقیت و ترسیم نمودارها منطبق با آخرین اصلاحات قوانین کیفری، همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 گامی نو در جهت هموار ساختن مسیر دشوار و ناهموار برای موفقیت حقوقدانان عزیز به ویژه داوطلبین آزمون های وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد و دکترا برداشته تا شاهد تقویت این شاخه از حقوق جزا باشیم.