کتاب ساختمان داده نصیر شامل درسنامه و شرح کامل ساختمان داده و طراحی الگوریتم همراه با ارائه نکات و مثال های متنوع و متعدد در متن درس می باشد و منبعی بسیار خوب برای مطالعه درس ساختمان داده هم جهت ترم دانشگاهی و هم آمادگی آزمون های ارشد و دکتری می باشد.

مشخصات، قیمت و خرید کتاب ساختمان داده دکتر ابراهیمی مقدم از انتشارات نصیر