کتاب بانک سوالات تالیفی و آزمون ساختمان داده ها و الگوریتم پوران پژوهش اثر هادی یوسفی شامل:

  • سوالات منتخب دانشگاه سراسری دوره های گذشته به صورت طبقه بندی شده بر اساس فصل
  • سوالات متنوع و متعدد تالیفی استاندارد به صورت طبقه بندی شده بر اساس فصل
  • پاسخنامه کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی