از دیرباز تا به امروز پژوهشگران متعددی در زمینه‌های علوم فلسفی، پزشکی و روانشناسی بر روی روابط بین تن و روان مباحث مختلفی را بیان کردند. از همین رو علم روانشناسی فیزیولوژیک را می‌توان به‌عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای معرفی نمود که انواع رشته‌های مختلف در آن مشارکت دارند. این دانش یک نوع ارتباط بین فرآیندهای روانی و فیزیولوژیک بوده که سعی شده در کتاب روانشناسی فیزیولوژیک کریم خداپناهی از انتشارات سمت به همین موضوع پرداخته به صورت کامل و با بیانی روان پرداخته شود.

ویژگی‌های کتاب روانشناسی فیزیولوژیک کریم خداپناهی

این اثر برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی تألیف شده که به‌عنوان یک منبع اصلی در درس “روانشناسی فیزیولوژیک” به‌حساب می‌آید و دارای 4 بخش و 15 سرفصل است. در هرکدام از بخش‌های کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی سعی شده تا به‌صورت کامل مفاهیم مورد استفاده تشریح شوند، به‌طوری‌که دانشجو نیازی به اطلاعات گسترده قبلی در زمینهٔ علوم زیستی نداشته و با همان اطلاعات دروس پیش‌نیاز به مطالعه این کتاب بپردازد.

خلاصه کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی

اگر بخواهیم به‌صورت خلاصه به مفاهیم ذکر شده در این کتاب بپردازیم باید گفت که در بخش اول به تعریف روش‌های تحقیق در روانشناسی فیزیولوژیک، سیناپس‌های تحریکی و بازداری، ساخت دستگاه عصبی و ساختار و کنش سلول‌های دستگاه عصبی پرداخته شده است. دومین بخش  از کتاب نیز به دستگاه‌های دیداری، شنیداری، چشایی، بویایی و حرکتی پرداخته و در بخش سوم مکانیزم‌های دقت، توجه و هوشیاری، انگیزش و هیجان، چرخه‌های زیستی و مکانیم خواب موردبررسی قرار گرفته است.

در بخش پایانی کریم خداپناهی تلاش نموده تا مباحث مربوط به زبان، گفتار، یادگیری، حافظه و بیماری‌های روانی را با بیانی ساده مطرح کند که دانشجویان درک کاملی از این مفاهیم داشته باشند.

خرید و قیمت کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی

خرید کتاب روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی و مطالعه‌ی آن به دانشجویان کمک خواهد کرد تا به‌صورت کامل و جامع مباحث و مفاهیم اولیه و پیشرفته “روانشناسی فیزیولوژیک” را فرا بگیرند و از آن به‌عنوان یک مرجع درسی و مخصوصاً امتحانی در آزمون‌های پیش‌رو استفاده کنند.