علم روان‌شناسی فیزیولوژیکی به مطالعه‌ی عملکرد رفتاری و ذهنی افراد می‌پردازد و ما با بررسی این علم پا به دنیایی پیچیده و وسیع می‌گذاریم. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کالات با بیانی ساده شما را با این دنیای شگفت‌انگیز آشنا می‌سازد تا با درک بهتر رابطه‌ی بین فیزیولوژیک مغز و اعصاب عملکرد بهتری برای کنترل ذهن و رفتار خود داشته باشیم. این نیاز مهم طی سال‌های اخیر علم روان‌شناسی فیزیولوژیکی را به وجود آورده است و کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کالات می‌تواند یکی از بهترین منابع مطالعاتی برای رشته‌های رواشناسی در دانشگاه و آمادگی داوطلبان برای آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری باشد.

بررسی کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی

جمیز کالات در کتاب خود به بررسی آناتومی کامل مغز و سیناپس‌های مرتبط به آن پرداخته است و شما می‌توانید سیر تکاملی رشد سیستم عصبی و تاثیر ژنتیک هر فرد بر رفتار او را بررسی کنید. از آنجایی که علم روانشناسی فیزیولوژیکی تا حدودی پیچیده است، با مطالعه‌ی این کتاب که با نثری روان و گویا بیان شده و دکتر سیدمحمدی نیز با دقت و ظرافت ترجمه فارسی این اثر را انجام داده‌اند، می‌توانید به درک بهتری از این علم نوپا دست یابید.

سرفصلهای کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کالات

  • سلول های عصبی و تکانه های عصبی
  • سیناپس ها
  • آناتومی و روش های پژوهش
  • ژنتیک، تکامل، رشد و انعطاف پذیری
  • بینایی
  • سیستم های حسی دیگر
  • حرکت