کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران اثر عیوضی و هراتی از انتشارات معارف به طور کلی در خصوص انقلاب‌های به وجود آمده در ایران، علی الخصوص انقلاب اسلامی سخن گفته است.

از مطالب مهم این کتاب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مفاهیم و مباحث نظری
  • زمینه تاریخی قیام تنباکو و مشروطه
  • دولت استبدادی شبه مدرن و به قدرت رسیدن رضاخان
  • سلطنت محمد رضا پهلوی و تحلیل ساختار دولت وی
  • مخالفان دولت پهلوی
  • زندگی واندیشه امام خمینی(ره)
  • تحولات عصر جمهوری اسلامی
  • بازتاب انقلاب اسلامی ایران
  • نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی
  • و …

با خرید کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران می‌توانید اطلاعات کاملی از جزئیات قیام مشروطه و انقلاب اسلامی به دست بیاورید.