مشخصات، قیمت و خرید کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق تجارت «تست حقوق تجارت» اثر دکتر رضا شکری

بیش از 2000 تست طبقه بندی شده موضوعی بر اساس کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی