کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری شامل تست های طبقه بندی شده، طی ١٢ فصل و بر اساس تقسیم بندی و موضوعات قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است.

حمیدرضا کلانتری در مقدمه این کتاب بیان داشتند که کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری شامل ویژگیهای زیر است:

تطبیق و اصلاح متن سوالات با آخرین قوانین مصوب
استفاده از منابع معتبر در پاسخ گویی به سوالات
طبقه بندی موادی-موضوعی سوالات
ارائه پاسخ نامه به صورت جدول

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تست ساده ساز آیین دادرسی کیفری اثر حمیدرضا کلانتری از نشر میزان