مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق تجارت ربیعا اسکینی (شرکتهای تجاری جلد اول)

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت می باشد و در سه باب کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود به ارائه مطالب می پردازد.