کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اثر محمد نصیری از انتشارات معارف مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو واحد برای دانشجویان ارائه گردیده است.

سرفصل مطالب کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری چاپ جدید به اختصار به شرح زیر می‌باشد:

  • مباحث مقدماتی تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی
  • وضعیت جهان در آستانه بعثت
  • برخی از مهمترین رویدادهای زندگی پیامبر اکرم از ولادت تا بعثت و چگونگی دعوت در مکه
  • هجرت پیامبر اعظم به مدینه و حکومت ایشان
  • نمایش چگونگی شکل گیری خلافت در غروب افتاب نبوت و تحلیل رویداد سقیفه
  • تحلیل عملکرد حضرت امیرمومنان علی (ع) دردوران خلفا با و مقایسه چگونگی به قدرت رسیدن آن حضرت و خلفای سه گانه به روش تطبیقی