اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که رفتار بازار و مصرف‌کنندگان را تجزیه و تحلیل می‌کند. در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی در این علم به وجود آمده است و اکثر تحلیل‌های آن بر پایه منطق و ریاضیات صورت می‌گیرد. یکی از کتبی که می‌تواند به دانشجویان و علاقه‌مندان به علم اقتصاد در یادگیری مفاهیم و تحلیل‌های آن کمک کند کتاب اقتصاد خرد جلد 1 عباسعلی ابونوری از انتشارات دانشگاه آزاد است.

در این کتاب مثال‌های اندکی در رابطه با موضوعاتی که موردبررسی قرار می‌گیرند درج شده است ولی طبق نظرات خوانندگان اصلی‌ترین مزیت کتاب اقتصاد خرد 1 ابونوری را می‌توان به طولانی، جامع و خوش‌ساخت بودنش اشاره کرد.

دانشجویان و علاقه‌مندان با خرید کتاب اقتصاد خرد عباسعلی ابونوری و مطالعه آن می‌توانند به مباحثی مانند تحلیل علم اقتصاد، طرز کار یک سیستم اقتصادی دوبخشی و مکانیسم بازار تقاضا، کشش قیمتی، درآمدی و عرضه بازار، تئوری رفتار تولید و مصرف‌کننده و… مسلط شده و از آن‌ها در حوزه‌های کاری خود یا آزمون‌های دانشگاهی استفاده نمایند.