کتاب اصول فقه به روش ساده اثر سمیرا سید محمدی (جلد اول و جلد دوم) جدیدترین چاپ

مشخصات، قیمت و خرید کتاب اصول فقه سمیرا سید محمدی در دو جلد کتاب (جلد اول + جلد دوم)

  • طرح مباحث اصولی به صورت جامع و کامل، در عین حال ساده و روان
  • ذکر مثال های متعدد حقوقی برای مباحث اصولی در بین مباحث هر فصل
  • ارائه خلاصه مطالب و مباحث در پایان هر فصل
  • شامل نمودارها و جداول
  • پاسخ تشریحی سوالات اصول فقه آزمون های وکالت دوره های قبل
  • پاسخ تشریحی سوالات اصول فقه آزمون های سراسری دوره های قبل

بهترین منبع اصول فقه برای آزمون وکالت و آزمون های سراسری

کتاب اصول فقه سمیرا محمدی در دو جلد ارائه شده است. جلد اول به مباحث الفاظ اختصاص دارد و سایر مباحث از جمله امارات، ادله استنباط احکام، اصول عملیه و تعارض ادله در جلد دوم ارائه گردیده است. برای سهولت خرید کتاب، هر دو جلد را در یک مجموعه ارائه کرده ایم.