مشخصات و خرید کتاب اصول فقه آزمونی اثر دکتر محمدرضا شب خیز

آموزش تخصصی کلیه مباحث اصول فقه در آزمون وکالت به زبان ساده، شیوا و روان

شیوه آموزش کتاب اصول فقه آزمونی دکتر شب خیز به این صورت است که ابتدا متن اصلی مباحث اصول فقه ویژه آزمون وکالت ارائه شده، سپس این مباحث به روش مفهومی و با استفاده از مثالهای حقوقی مختلف، ساده‌نویسی و آموزش داده شده است. ویژگی مؤثر و کاربردی کتاب اصول فقه آزمونی شب خیز آموزش کلیه‌ی مباحث با استفاده از مثال‌های حقوقی در آزمون وکالت می‌باشد.