کتاب اصول آموزش ریاضی حسن علم الهدائی از نشر نما حاصل چندین دوره تدریس مولف (حسن علم الهدایی) در دانشگاه میباشد و میتواند مورد استفاده افرادی قرار گیرد که در مقاطع مختلف تحصیلی به نحوی با تدریس ریاضیات سرو کار دارند.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب اصول آموزش ریاضی حسن علم الهدائی

کتاب اصول آموزش ریاضی حسن علم الهدائی به تدریس این درس طی فصول زیر می پردازد

آموزش ریاضی چیست

یاددهی – یادگیری ریاضیات

روان شناسی یادگیری ریاضی

حالت های عاطفی هیجانی و آموزش ریاضیات

امنیت روانی – شخصیتی شاگردان

ناتوانی های یادگیری در ریاضیات

سنجش و ارزشیابی رفتار و پیشرفت ریاضی

آمادگی حل مساله

طرحواره ها و حل مساله در ریاضیات

کتاب اصول آموزش ریاضی حسن علم الهدائی میتواند به عنوان یک منبع درسی برای تدریس آموزش ریاضی در دوره های کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد مناسب باشد و از ارائه مطالب پراکنده در کلاس جلوگیری شود.