کتاب استخدامی دبیر زیست شناسی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش برای آزمون استخدامی دبیری زیست شناسی می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

شامل دروس:

  • ژنتیک
  • زیست شناسی سلولی و مولکولی
  • فیزیولوژی جانوری و گیاهی
  • میکروبیولوژی
  • بیوشیمی

مختصر مباحث دروس تخصصی دبیر زیست بهمراه نکات مهم هر مبحث

نمونه سوالات دبیری زیست (نمونه تست استخدامی زیست شناسی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی