کتاب آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل(جلد اول) انتشارات جامعه نگر , مطابق سرفصل های وزارت بهداشت،در 2 جلد تدوین شده است. در جلد اول کتاب، دانشجو با مباحثی شامل مقدمات آناتومی، دستگاه اسکلتی، دستگاه عضلانی، دستگاه قلبی-عروقی، دستگاه لنفاوی و دستگاه تنفسی آشنا خواهد شد. دیگر ویژگی‌های مهم این کتاب شامل:

  • پرداختن به جنبه‌های بالینی و جراحی آناتومی
  • اختصاصی بودن مطالب بالینی و جراحی برای تکنولوژیست‌های جراحی
  • استفاده از تصاویر با کیفیت و متعدد آناتومیکی
  • سادگی و روانی مطالب جهت درک آسان‌تر مفاهیم