کتاب آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل جلد دوم از انتشارات جامعه نگر مطابق سرفصل‌های وزارت بهداشت، در 2 جلد تدوین شده است. جلد دوم کتاب شامل توضیح در خصوص دستگاه گوارشی، دستگاه ادراری، دستگاه تناسلی، دستگاه عصبی و حواس ویژه می باشد. از دیگر ویژگی های مهم کتاب اناتومی برای اتاق عمل شامل موارد ذیل است:

  • پرداختن به جنبه های بالینی و جراحی آناتومی
  • اختصاصی بودن مطالب بالینی و جراحی برای تکنولوژیست های جراحی
  • استفاده از تصاویر با کیفیت و متعدد آناتومیکی
  • سادگی و روانی مطالب جهت درک آسان تر مفاهیم