منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

تحصیلات تکمیلی / مطالب سایت / مجموعه الهیات / منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. ابن فارس / معجم المقاییس فی اللغه / بیروت / دارالفکر
 2. ابن منظور، محمدبن مکرم / لسان العرب / بیروت / دار صادر / ۱۴۱۴ ق
 3. ابوریه، محمود / اضواء علی السنه المحمدیه / قم / انصاریان / ۱۳۸۳ ش
 4. استرآبادی، میر محمدباقر / الرواشح المساویه / قم / کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی / ۱۴۰۵ ق
 5. انصاری، مرتضی / فرائدالاصول / قم / مجمع الفکر الاسلامی / ۱۴۱۹ ق
 6. شرح جامع علوم قرآنی / انتشارات ارشد
 7. شرح جامع حدیث / انتشارات ارشد
 8. شرح جمع تفسیر / انتشارات ارشد
 9. شرح جامع زبان تخصصی علوم قرآنی / انتشارات ارشد
 10. شرح جامع بلاغت (معانی، بیان و بدیع) / انتشارات ارشد
 11. دکتر منصور پهلوان / مجموعه سوالات دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد  با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 12. کمک حافظه زبان عربی / انتشارات دوراندیشان
 13. شرح جامع صرف و نحو عربی / انتشارات ارشد
 14. حجتی کرمانی، سید محمدباقر / پژوهشی در تاریخ قرآن کریم / تهران / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۷۸ ش
 15. حجتی کرمانی، سید محمدباقر / اسباا النزول / تهران / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۷۷ ش
 16. خراسانی، محمدکاظم / کفایه الاصول / قم / آل البیت
 17. خویی، سید ابوالقاسم / البیان فی تفسیر القرآن / چاپ های مختلف
 18. خویی، سید ابوالقاسم / معجم رجال الحدیث / قم / مدینه العلم
 19. راغب اصفهانی، حسین بن محمد / المفردات فی غریب القرآن / دمشق، بیروت / الدارالشامیه دارالعلم / ۱۴۱۲ ق
 20. زرکشی، بدرالدین / البرهان فی علوم القرآن / قاهره / دار احیاء الکتب العربیه / ۱۳۷۶ ش
 21. سیوطی، جلال ایدین / الجامع الصغیر / بیروت / دارالفکر
 22. سیوطی، جلال ایدین / الاتقان فی علوم القرآن / بیروت / دارالفکر / ۱۴۱۶ ق
 23. صالح، صبحی / علوم الحدیث و مصطلحه / دمشق / ۱۳۷۹ ش
 24. صدر، سیدحسن / نهایه الدرایه / نشر مشعر
 25. صدوق، محمدبن علب بن بابویه / عیون اخبار الرضا / انتشارات جهان / ۱۳۷۸ ش
 26. صدوق، محمدبن علب بن بابویه / من لا یحضره الفقیه / قم / جامعه مدرسین / ۱۴۱۳ ق
 27. طباطبایی، سید محمدحسین / المیزان فی تفسیر القرآن / قم / جامعه مدرسین / ۱۴۱۷ ق
 28. طبرسی، فضل بن حسن / مجمع البیان / تهران / انتشارات ناصر خسرو / ۱۳۷۲ ش
 29. طوسی، محمدبن حسن / اختیار معرفه الرجال / مشهد / دانشگاه مشهد / ۱۳۴۸ ش
 30. طوسی، محمدبن حسن / الفهرست / نجف / المکتبه الرضویه
 31. عاملی، زیدالدین علی (شهید ثانی) / الرعایه فی علم الدرایه / قم / کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی / ۱۴۱۳ ق
 32. کلینی، محمدبن یعقوب / الکافی / تهران / دارالکتب الاسلامیه / ۱۴۰۷ ق
 33. مامقانی، عبداله / تلخیص المقباس / تلخیص: علی اکبر غفاری / تهران / جامعه الامام الصادق (ع) / ۱۳۶۹ ش
 34. مدیر شانه چی، کاظم / علم الحدیث / قم / جامعه مدرسین / ۱۳۷۹ ش
 35. مدیر شانه چی، کاظم / درایه الحدیث / قم / جامعه مدرسین / ۱۳۷۹ ش
 36. مدیر شانه چی، کاظم / تاریخ حدیث / تهران / سمت / ۱۳۷۷ ش
 37. معارف، مجید / پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه / تهران / ضریح / ۱۳۷۶ ش
 38. نوری، حسین / خاتمه المستدرک / قم / آل البیت
 39. هیثمی، نورالدین / مجمع الزوائد / بیروت / دارالمتب العلمیه / ۱۴۰۸ ق

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم قرآن و حدیث در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم قرآن و حدیث نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
توسط |1396-12-1 15:14:43 +03:30مرداد 8ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه الهیات|برچسب‌ها: |بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید