منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. تاریخ اسلام / علی اکبر فیاض
 2. تاریخ صدر اسلام / غلامحسین زرگرنژاد
 3. تاریخ تحلیلی اسلام / سیدجعفر شهیدی
 4. تاریخ اسلام / ابوالفضل عابدینی
 5. روزگاران تاریخ ایران / عبدالحسین زرین کوب
 6. سوالات دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / نشر پردازش
 7. امویان نخستین دودمان حکومت گر در اسلام / جرالد هاوتینگ
 8. دولت امویان / محمد طقوش با افزوده هایی از رسول جعفریان
 9. دولت ایوبیان / محمد سهیل طقوش، ترجمه: عبداله ناصری طاهری
 10. تاریخ عباسیان / محمد سهیل طقوش
 11. تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه / سید احمدرضا خضری
 12. تاریخ و تمدن مغرب / حسین مونس
 13. تاریخ عرب / فیلیپ حتی
 14. دولت ممالیک / عصام محمد شبارو ترجمه شهلا بختیاری
 15. تاریخ سیاسی اسلام / حسن ابراهیم حسن
 16. الولات و کتاب القضاه / ابن عمر محمد بن یوسف الکندی المصری
 17. جزوه مصر و شام / دکتر جلیلی / دانشگاه فردوسی مشهد
 18. تاریخ نگاری در اسلام / سید صادق سجادی و هادی عالم زاده
 19. سمط العلی للحضره العلیا / نوشته: ناصرالدین منشی کرمانی / منبع مهمی درباره قراختاییان کرمان است
 20. المواعظ و الاعتبار فی ذکر الخطط و الآثار / تقی الدین احمدبن علی مقریزی / یکی از مهمترین آثار درباره تاریخ و جغرافیای مصر است.
 21. اسلام در غرب، تاریخ اسلام در اروپای غربی / نوراله آل علی
 22. تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامی / ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی ترجمه: ابوالقاسم پاینده
 23. دانش جغرافیایی مسلمانان (در تاریخچه آراء و آثار و نقشه های جغرافیایی در تمدن اسلامی) / فرانتس تشنر، مقبول احمد، ترجمه: محمدحسین گنجی، عبدالحسین آذرنگ
 24. تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی / احمد یوسف حسن، دانالد ر. هیل، ترجمه ناصر موفقیان
 25. علم و تمدن در اسلام / سید حسین نصر، ترجمه: احمد آرام
 26. جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی / لسترنج
 27. تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی / انور رفاعی، ترجمه: عبدالرحیم قنوات
 28. آیین حکمرانی (ترجمه کتاب احکام السلطانیه الولایات الدینیه، ماوردی) ترجمه: حسین صابری
 29. دیوان نقابت (پژوهشی درباره پیدایش و گسترش اولیه تشکیلات سرپرستی سادات) / محمد هادی خالقی
 30. تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی / عبدالرحیم غنیمه
 31. مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن / نوراله کسایی
 32. مقاله اسلام در شبه قاره دایرهالمعارف بزرگ اسلام
 33. دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، رابرات اچ لاور، ترجمه: کاووس سید امامی
 34. جغرافیای تاریخی کوفه / لویی ماسینیون، ترجمه: عبدالرحیم قنوات
 35. جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی / حسین قره خانلو
 36. علماء و مشروعیت  دولت صفوی / محمدعلی حسینی زاده
 37. تاریخچه شرق شناسی: کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب / عبداله همتی گلیان
 38. مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان از آغاز تا شورای واتیکان / مرتضی اسعدی
 39. تاریخ پیامبر اسلام / محمدابراهیم آیتی
 40. دولت امویان در اندلس / عبدالمجید نعنعی
 41. مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی / عبداله ناصری طاهری
 42. مطالعات اسلامی در غرب / محسن الویری

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.