منابع کارشناسی ارشد اقتصاد (علوم اقتصادی) در این بخش معرفی گردیده اند.

سعی شده است برای هر درس یک منبع خوب جهت مطالعه معرفی گردد که داوطلب با مطالعه آنها بتواند به پوشش حداکثری سوالات در آزمون دست پیدا نماید.

جهت مشاهده مشخصات تفصیلی هر منبع بر روی نام آن کلیک کنید تا در صفحه‌ای جداگانه باز شود.

در صورتی که نظر یا پیشنهادی نسبت به منابع ارشد اقتصاد دارید از بخش نظرات همین صفحه مطرح نمایید.