منابع کارشناسی ارشد فیزیک

تحصیلات تکمیلی / مطالب سایت / مجموعه فیزیک / منابع کارشناسی ارشد فیزیک

منابع کارشناسی ارشد فیزیک

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد فیزیک به شرح زیر می باشند:

 1. H. Goldsten, “Classical Mechanics” Addison- Wesley, New York, 1985
 2. J. J. Sakurai “Modern Quantum Mechanics” Addison- Wesley, New York, 1985
 3. J. Brizard “Lagrangian and Hamiltonian Mechanics” Academic press, Colchester 2006
 4. P. A. Dirac “The Principles Of Quantum Mechanics” (4th Edition), Oxford, 1958
 5. Walter greiner “Quantum Mechanics, And Introduction” (Third Edition), Springer-Verlag, Frankfurt 1994
 6. دیوید هالیدی و رابرت رزنیک «فیزیک»، ویراست اول، جلدهای اول تا سوم، مترجم گلستانیان، بهار، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶
 7. گرانت آرفولز «مکانیک تحلیلی»، ویرایش چهارم، مترجم کاشانی حصار، ملک زاده، تهران، ۱۳۷۳
 8. کیث. ر. سایمون «مکانیک»، مترجم: اعظم نیرومند راد، غلامحسین همدانی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۶
 9. سید جواد میرشاه ولد، «مکانیک تحلیلی»، انتشارات علوی، تهران، ۱۳۸۶
 10. استفان گاسیوروویچ، تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی، مترجمان: قاسم اسکویی – الهه مطهری فر، پژوهشگران نشر دانشگاهی
 11. سید جواد میرشاه ولد، «زبان تخصصی برای کنکور رشته فیزیک»، انتشارات علوی، تهران، ۱۳۸۶
 12. سید جواد میرشاه ولد، سوالات کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه سراسری و آزاد با پاسخهای تشریحی، جلد سوم و چهارم، انتشارات پردازش، تهران، ۱۳۸۹
 13. فریدون همایون، «گرامر پیشرو انگلیسی»، انتشارات پیک زبان، تهران، ۱۳۸۲
 14. استفان گاسیوروویچ، «فیزیک کوانتومی»، مترجم: محی الدین شیخ الاسلامی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹
 15. هانس سی. اهانیان، «فیزیک نوین و مکانیک کوانتومی»، مترجم: احمد کیاست پور، احمد پرورش، جمشید عمیقیان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۹
 16. ریتس، میلفورد، کریستی، «مبانی نظری الکترومغناطیسی»، مترجم: جلال صمیمی، ابوالقاسم جمشیدی، مسیب جمشیدی پور، ناصر علیزاده قمصری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۷
 17. دیوید چنگ، «الکترومغناطیس میدان و موج»، مترجم: پرویز جبه دار، محمد قوامی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
توسط |1394-11-21 17:02:22 +03:30بهمن 21ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه فیزیک|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید