از ویژگی‌های کتاب استعداد تحصیلی هادی مسیح خواه و محمد وکیلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

به دلیل آنکه استعداد تحصیلی بر پایه تمرین و تکرار استوار است، کتاب استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی شامل سوالات متعدد است که حل آن در افزایش آمادگی دانشجویان برای این آزمون مؤثر است.

در کتاب استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی تست‌های مهم آزمون‌های استاندارد به تفصیل طبقه‌بندی شده‌اند.

در روش حل تست‌ها سعی شده است تا پاسخ‌های کاملا تشریحی با هدف آموزشی ارائه شوند.

در پاسخگویی به تست‌ها صرفا به حل تست بسنده نشده و سعی در بررسی تمامی جوانب امر شده است.

در خصوص سوالات منطقی و تحلیلی، سعی شده است تا روش حل به شکلی ساختارمند ارائه شود و تمامی نکات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

با توجه به اینکه آزمون گروه آزمایشی فنی-مهندسی شامل سوالات تجسمی می‌باشد، در یک بخش کتاب به طور ویژه به این سوالات پرداخته شده است.

لذا کتاب استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی می‌تواند پاسخگوی همه داوطلبان آزمون دکتری در هر گروه آزمایشی باشد.

با توجه به اینکه سوالات کمیتی شامل چند سوال هوش می باشد، به طور خاص سرفصلی مجزا برای این سوالات در نظر گرفته شده است.

خرید کتاب استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی ویرایش جدید (ویرایش پنجم)

 

ویژگی‌های ویرایش پنجم کتاب استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی

در ویرایش جدید کتاب سعی شده است تا انطباق بیشتری بین مطالب کتاب و سوالات آزمون دکتری ایجاد شود. برخی ویژگی‌ها و امتیازات ویرایش پنجم به شرح زیر می‌باشد:

  • اضافه کردن منتخبی از سوالات استعداد تحصیلی آزمونهای دکتری سال‌های 90 تا 96 در متن درس و نیز در بخش میکروطبقه‌بندی سوالات.
  • در ویرایش پنجم سعی شده است متن درس بر اساس تجربیات مؤلفین در سالها تدریس مباحث استعداد تحصیلی در دوره‌های مختلف بازنویسی شود.
  • مباحث کاربردی‌تر و پرتکرار که مدنظر طراحان آزمون است، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بعنوان مثال: در بخش سوم (تحلیلی) مباحث، به دو بخش «مباحث اصلی» و «مباحث تکمیلی» تقسیم شده است. همچنین در مباحث کمیتی، مباحث حل مسأله، به «مباحث پرتکرار» و «مباحث تکمیلی» تقسیم شده است که «مباحث تکمیلی» منظور سوالاتی است که دشوارتر می باشد و از طرفی احتمال سوال آمدن از آن کمتر است.
  • در ویرایش جدید، آزمون‌های پایین هر بخش، هدفمند می‌باشد و ترتیب سوالات، دقیقا بر اساس محتویات دروس همان بخش طراحی شده است.