1. قرآن کریم.
 2. السیوطی، جلال الدین: الاتقان فی علوم القرآن. (۲ ج) نرم افزار مکتبه اهل البیت، ش ۲۶۷۵-۲۶۷۶، نسخه اول، قم، ۱۳۸۴ش..
 3. الصالح، صبحی: علوم الحدیث و مصطلحه. (چاپ عکسی) چاپ پنجم، منشورات الرضی، قم، ۱۳۶۳ ش..
 4. الطباطبائی، السید محمد حسین: المیزان فی تفسیر القرآن. (۲۰ ج) چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق..
 5. الطبرسی، فضل بن الحسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (۱۰ج) چاپ سوم ، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش..
 6. شرح جامع علوم قرآنی / انتشارات ارشد
 7. شرح جامع حدیث / انتشارات ارشد
 8. شرح جمع تفسیر / انتشارات ارشد
 9. شرح جامع زبان تخصصی علوم قرآنی / انتشارات ارشد
 10. شرح جامع بلاغت (معانی، بیان و بدیع) / انتشارات ارشد
 11. کمک حافظه زبان عربی / انتشارات دوراندیشان
 12. شرح جامع صرف و نحو عربی / انتشارات ارشد
 13. الموسوی الخوئی، السیدابوالقاسم: البیان فی تفسیر القرآن. (المدخل و فاتحه الکتاب) بی چا، مطبعه الآداب، نجف اشرف، ۱۳۸۵ ق. = ۱۹۶۶ م..
 14. الهاشمی، السیداحمد: جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع. چاپ چهارم، انتشارات الهام، تهران، ۱۳۸۶ ش..
 15. جلالیان، حبیب الله: تاریخ تفسیر قرآن کریم. چاپ ششم، انتشارات اسوه، تهران، ۱۳۸۷ش..
 16. حجتی، سید محد باقر: اسباب النزول . چاپ سیزدهم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش..
 17. دارابی، فردین، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، انتشارات پردازشگران
 18. صبحی، صالح، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ترجمه و تحقیق: عادل نادرعلی، قم، انتشارات اسوه، چاپ دوم، ۱۳۸۳
 19. حجتی، سید محد باقر: پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، چاپ بیست و سوم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش..
 20. نرم افزار جامع تحصیلات تکمیلی سوالات و منابع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 21. رامیار، محمود: تاریخ قرآن . چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۹ ش..
 22. مدیر شانه چی ، کاظم: درایه الحدیث. چاپ ششم ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش..
 23. مدیر شانه چی ، کاظم: علم الحدیث. چاپ بیستم ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش..
 24. میرمحمدی زرندی، سیدابوالفضل، تاریخ و علوم قرآن، ناشر انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم، تابستان ۱۳۷۷
 25. معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷
 26. مطهری، مرتضی: سیری در نهج البلاغه. چاپ سی و هشتم، انتشارات صدرا، تهران۱۳۸۷ ش. = ۱۴۲۹ ق..
 27. صرف ساده
 28. نحو برای دانشجو – انتشارات آستان قدس رضوی
 29. جواهر البلاغه
 30. زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات
 31. کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سراسری و آزاد با پاسخهای تشریحی – نشر پردازشگران