کتاب قانون اساسی برای ازمون استخدامی در این صفحه از سایت تحصیلات تکمیلی گردآوری شده است. هر کدام از کتاب های قانون اساسی زیر کاملا برای آمادگی این ماده امتحانی در آزمون استخدامی کفایت میکند.

سایر منابع اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی