سوالات آزمون دکتری مدیریت در سال ۹۹ با پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش به تفکیک هر رشته در این صفحه برای کاربران گرامی ارائه شده است.

دفترچه سوالات دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت دولتی 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت صنعتی 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 99

دفترچه سوالات دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 99

دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری 99 رشته های گروه علوم انسانی

👈 دانلود سوالات دکتری 99 کلیه رشته‌ها

👈 دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 99 کلیه رشته‌ها