در این صفحه به معرفی منابع و کتاب های مرتبط با نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی با جواب های تشریحی پرداخته شده است. کتاب معرفی شده ذیل شامل تست های متنوع و متعددی است که هم بخش سوالات تخصصی آتش نشانی و هم مباحث و سوالات دروس عمومی را پوشش داده است و منبع مطالعاتی مناسبی جهت آمادگی آزمون استخدامی آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد. همچنین در این کتاب بخش های که نیاز به توضیح و تشریح داشته اند به صورت خلاصه مباحث ارائه شده اند و برای سوالات استخدامی آتش نشانی نیز پاسخ های تشریحی ارائه گردیده است.

سایر منابع مطالعاتی دروس عمومی جهت آمادگی آزمون استخدامی آتش نشانی