این کتاب خلاصه ای از مباحث مهم و کلیدی درس معارف و احکام و اندیشه اسلامی از کتاب های دین و زندگی سال اول و دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و همچنین گزیده نکات مهم مباحث درس احکام اسلامی دانشگاهی و در سطح کارشناسی می باشد.

در انتهای کتاب 240 تست و نمونه سوالات درس معارف و احکام و اندیشه اسلامی از آزمون های استخدامی دوره های گذشته بهمراه جواب آورده شده است.