بهترین کتاب تحلیل سازه ها در این صفحه از سایت تحصیلات تکمیلی معرفی شده اند. کتاب های زیر هر کدام بعنوان منبع و مرجعی بسیار مناسب برای یادگیری این درس مهم چه به عنوان منبع مطالعاتی دانشگاهی و چه به عنوان منبعی مطمئن جهت آمادگی کامل این درس در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری و یا آزمون های نظام مهندسی می باشند.