سوالات پیام نور ساختمان داده ها با پاسخ تشریحی

تحصیلات تکمیلی » محصولات » منابع دانشگاهی » سوالات پیام نور ساختمان داده ها با پاسخ تشریحی

سوالات پیام نور ساختمان داده ها با پاسخ تشریحی

۴,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور درس ساختمان داده ها با پاسخ های کاملا تشریحی شامل حل تشریحی سوالات پیام نور ساختمان داده ها از سال ۸۵ تا ۸۸، نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور درس ساختمان داده ها با پاسخ های کاملا تشریحی شامل حل تشریحی سوالات پیام نور ساختمان داده ها از سال ۸۵ تا ۸۸، نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش

بخشی از پیش گفتار کتاب:

در این اثر، سوالات امتحانی سال های گذشته دانشگاه پیام نور برای درس ساختمان داده ها گردآوری شده است. همچنین در انتهای هر دوره، پاسخ تشریحی آنها آمده است. به علت اینکه این پاسخ ها توسط چندین استاد درس بازنگری شده است، دانشجویان می توانند از درستی آنها اطمینان حاصل نمایند.

در طراحی این کتاب نوآوری هایی صورت گرفته است تا مطالعه آن با کیفیت بهتری انجام پذیرد. یکی از این نوآوری ها شامل بهبود صورت سوالات می باشد. به این ترتیب که برای هر سوال علاوه بر صورت آن، موارد زیر در نظر گرفته شده است:

۱- عنوان سوال: به منظور مطالعه روان تر کتاب و یافتن سریعتر سوالات برای هر سوال، بخشی به نام عنوان سوال در نظر گرفته شده است که به ماهیت آن می پردازد.

۲- میزان اهمیت سوال: با توجه به میزان تکرار سوال در آزمون های دوره های گذشته، کیفیت و محتوای سوال، پارامتری به نام میزان اهمیت سوال با علامتهای *(معمولی)، **(مهم)، ***(خیلی مهم) در نظر گرفته شده است.

۳- میزان سختی سوال: این معیار بر اساس میزان دشواری سوال و مدت زمان لازم برای حل آن تعیین شده است و از سه درجه ساده، متوسط و سخت تشکیل شده است.

فهرست مطالب کتاب:

سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ (جهت راهنمایی و اطلاع، عنوان سوالات در زیر ذکر شده اند)

 1. محاسبه کران توابع زمانی
 2. بررسی روابط بین کران بالا و کران پایین توابع
 3. تعیین پیچیدگی زمانی یک تابع بازگشتی
 4. زمان اجرای سری فیبوناچی
 5. آدرس محل قرارگیری یک عنصر آرایه
 6. ذخیره یک ماتریس بالا مثلثی در آرایه
 7. عملکرد تابع Push در یک پشته
 8. تعداد عملیات پشته برای محاسبات عبارت پیشوندی
 9. تبدیل یک عبارت به فرم prefix
 10. تعداد خانه های مورد استفاده برای محاسبه یک عبارت
 11. الگوریتم حذف کوجکترین عنصر از یک صف
 12. مقادیر اولیه فیلدها در صفهای ساده
 13. تعداد صفهای موردنیاز برای ایجاد پشته
 14. هزینه زمانی حذف آخرین گره از یک لیست پیوندی
 15. افزودن یک گره به لیست دوپیوندی حلقوی
 16. نتیجه یک تابع بازگشتی به روی یک لیست پیوندی
 17. تعداد گره ها در یک درخت سهتایی
 18. نتیجه پیمایش preorder به روی یک درخت
 19. نتیجه پیمایش خاص به روی درخت
 20. تعیین پیمایش preorder از روی پیمایش inorder
 21. نتیجه تابع بازگشتی به روی گره
 22. حذف عنصر ماکزیمم از یک maxheap
 23. برنامه تعویض زیر درخت از چپ به راست
 24. فضای موردنیاز برای نگهداری گراف
 25. محاسبه وزن درخت پوشای کمینه
 26. تعیین نتیجه پیمایش dfs یک گراف
 27. عملیات مرتب سازی سریع بر روی یک آرایه
 28. تعیین روش مرتب سازی یک الگوریتم
 29. ویژگیهای الگوریتمهای مرتب سازی

سوالات تشریحی نیمسال اول ۸۹-۸۸

 1. محاسبه فرمول نگاشت یک ماتریس در آرایه
 2. تبدیل یک عبارت infix به prefix
 3. برنامه محاسبه اشتراک دو لیست پیوندی
 4. تابع بازگشتی جستجوی دودویی
 5. برنامه الگوریتم پیمایش عرضی
 6. برنامه مرتب سازی مبنایی

حل تشریحی سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸

سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷ (جهت راهنمایی و اطلاع، عنوان سوالات در زیر ذکر شده اند)

 1. نمادهای مجانبی یک تابع زمانی
 2. عملکرد الگوریتم برج هانوی
 3. یافتن تابع زمانی از روی الگوریتم
 4. محاسبه آدرس هر عنصر آرایه
 5. میانگین مقایسه برای جستجوی موفق در جستجوی دودویی
 6. محاسبه ترانهاده یک ماتریس اسپارس
 7. ذخیره یک آرایه سه سطری در یک آرایه خطی
 8. برنامه تابع pop در یک پشته
 9. تبدیل یک عبارت ریاضی به فرم postfix
 10. ترتیب اجرای دستور pop به روی پشته
 11. هزینه زمانی رفع اشکال صف معمولی
 12. شناسایی صف حلقوی
 13. عملیات در سازنده کلاس صف
 14. نتیجه اجرای قطع برنامه به روی دو صف
 15. ایجاد صف با استفاده از پشته
 16. ویژگیهای صف و پشته
 17. افزودن گره در یک لیست دو طرفه حلقوی
 18. ادغام دو لیست پیوندی مرتب
 19. هزینه ایجاد یک صف در لیست پیوندی
 20. ویژگیهای عبارتهای ریاضی
 21. نتیجه اجرای یک تابع بازگشتی به روی درخت
 22. نتیجه اجرای پیمایش خاص به روی درخت
 23. حداکثر تعداد گره های یک درخت n تایی
 24. تعداد اعمال جابجایی در یک Max Heap
 25. پیمایش bfs یک گراف
 26. ساختمان داده برای ذخیره یک گراف خلوت
 27. نتیجه اجرای مرتب سازی حبابی به روی آرایه
 28. تعیین روش مرتب سازی یک الگوریتم
 29. روش مرتب سازی مبنایی
 30. نتیجه جستجو در یک درخت جستجوی دودویی

سوالات تشریحی

 1. نگاشت یک ماتریس بالا مثلثی در یک آرایه
 2. برنامه انتقال مقدار یک پشته به پشته دیگر
 3. برنامه معکوس یک لیست پیوندی
 4. بررسی فیلدهای اشاره گر در درخت عمومی
 5. ایجاد درخت از روی دو پیمایش postorder و preorder
 6. برنامه مرتب سازی شرط و تحلیل آن

حل تشریحی سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷

سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷

 1. یافتن Big-oh یک تابع زمانی
 2. ویژگیهای نمادهای مجانبی
 3. هزینه زمانی ضرب دو عدد به صورت بازگشتی
 4. زمان اجرای الگوریتم جستجوی خطی
 5. آدرس قرارگیری یک عنصر در آرایه
 6. ذخیره یک ماتریس پایین مثلثی در آرایه
 7. هزینه پیاده سازی دو پشته در یک آرایه
 8. یافتن معادل prefix یک عبارت ریاضی
 9. تعدا خانه های مورد استفاده stack برای محاسبه ریاضی
 10. عملیات قابل انجام در سازنده کلاس پشته
 11. تعداد دنباله های متفاوت با push و pop کردن در پشته
 12. افزودن گره به ابتدای لیست پیوندی
 13. حذف گره از لیست دو پیوندی حلقوی
 14. هزینه زمان درج عنصر در صف با لیست دو پیوندی حلقوی
 15. محاسبه برگها از روی فرم پرانتزبندی درخت
 16. تعداد گره های برگ در یک درخت سهتایی
 17. هزینه پیمایش های مختلف درخت
 18. تعداد اتصالات تهی در یک درخت K-ary
 19. هزینه انجام عملیات در heap
 20. تعداد درخت AVL
 21. تعداد درختها از روی پیمایش preorder و postorder
 22. تعیین درختهای پوشای یک گراف
 23. ویژگیهای الگوریتمهای bfs و dfs
 24. عملکرد الگوریتم مرتب سازی سریع
 25. ویژگیهای الگوریتم های مرتب سازی
 26. نتیجه یک تابع بازگشتی به روی لیست پیوندی
 27. عملکرد یک تابع بازگشتی به روی درخت
 28. نتیجه اجرای یک تابع بازگشتی
 29. محل قرارگیری چهارمین بزرگ عنصر در یک heap
 30. پیمایش postorder یک درخت جستجوی دودویی
 31. پیمایش dfs یک گراف

سوالات تشریحی

 1. برنامه جستجوی دودویی غیر بازگشتی
 2. حذف و اضافه داده ها در صف حلقوی
 3. برنامه مرتب سازی ادغامی
 4. برنامه پیمایش عرضی
 5. برنامه پیمایش inorder به صورت غیر بازگشتی

حل تشریحی سوالات نیمسال اول ۸۸-۸۷

سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶

 1. تعیین مرتبه زمانی یک تابع
 2. بررسی نمادهای مجانبی
 3. میزان درج در صف حلقوی
 4. تعیین شکل پسوندی یک عبارت ریاضی
 5. ارتفاع درخت دودویی یک عبارت ریاضی
 6. ساختمان داده برای پیاده سازی صف پیوندی
 7. درج گره در لیست پیوندی دوطرفه
 8. رابطه بین گره های درخت دودویی
 9. مراحل یافتن یک عدد در درخت دودویی جستجو
 10. تعداد تعویض برای یک عنصر در heap
 11. محاسبه پیمایش postorder در یک درخت دودویی جستجو
 12. ویژگیهای گراف و درخت پوشای آن
 13. عملکرد روشهای مرتب سازی
 14. ساخت درخت یکتا از روی پیمایش های مختلف آن
 15. حداکثر تعداد گره ها با استفاده از سطح درخت
 16. تعداد درختهای دودویی جستجو با سه عنصر متفاوت
 17. تعداد فیلدهای آدرس تهی یک درخت
 18. حافظه مصرفی برای ذخیره گراف
 19. زمان اجرای سریعترین الگوریتم مرتب سازی

سوالات تشریحی:

 1. برنامه ساخت یک صف پیوندی
 2. برنامه بررسی تساوی دو درخت دودویی
 3. ساخت دو پشته با یک آرایه
 4. برنامه الگوریتم مرتب سازی سریع
 5. برنامه الگوریتم پیمایش ردیفی (BFS)

حل تشریحی سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶

سوالات نیمسال اول ۸۷-۸۶

 1. پیچیدگی زمان اجرای دستورات
 2. نتیجه اجرای یک تابع بازگشتی
 3. تعداد تکرار یک دستور در قطعه برنامه
 4. بررسی نمادهای مجازی
 5. معایب الگوریتمهای بازگشتی
 6. تعداد مقایشه ها برای یافتن یک عنصر در آرایه
 7. میانگین تعداد جستجوی موفق در جستجوی دودویی
 8. ساختمان داده مناسب برای ذخیره ماتریسهای پایین مثلثی
 9. بررسی ترتیب pop کردن از پشته
 10. معادل میانوندی یک عبارت پسوندی
 11. کم هزینه ترین راه برای برعکس کردن ترتیب عناصر پشته
 12. عملکرد دستورات در ساختمان داده های پویا
 13. ترتیب حذف یک عنصر ار صف پیوندی
 14. ویژگیهای پیمایش در لیست پیوندی
 15. عملکرد یک تابع به روی درخت دودویی
 16. تعداد گره ها در یک درخت دودویی کامل با ۵ سطح
 17. محاسبه پیمایش preorder از روی پیمایش postorder
 18. نتیجه پیمایش postorder به روی یک درخت
 19. تعداد مقایسه ها در درخت جستجوی دودویی
 20. کاربرد heap در ساختمان داده ها
 21. تعداد درختهای جستجوی دودویی متفاوت با n عنصر متفاوت
 22. بیشترین تعداد یال در یک گراف
 23. نتیجه پیمایش BFS در یک گراف
 24. پیچیدگی الگوریتمهای مختلف
 25. ساختمان داده برای حذف داده های تکراری

سوالات تشریحی

 1. تعیین خروجی تابع بازگشتی و تحلیل آن
 2. برنامه نگهداری و جمع دو چندجمله ای
 3. درج یک عنصر در لیست پیوندی
 4. ساخت heap از روی اعداد ورودی
 5. اجرای مرتب سازی سریع به روی اعداد

حل تشریحی سوالات نیمسال اول ۸۷-۸۶

سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

 1. تعدا فراخوانیهای تابع بازگشتی
 2. معادل پیشوندی یک عبارت ریاضی
 3. ویژگیهای ساختمان داده به طول n
 4. اجرای عملیات درج و حذف در صف حلقوی
 5. تبدیل درخت عمومی به درخت دودویی
 6. محاسبه تعداد گره های درخت دودیی از روی عمق آن
 7. تعیین تعداد گره های درخت از روی یالها
 8. بررسی نتیجه عملیات به روی لیست پیوندی
 9. بررسی یک تابع بازگشتی به روی درخت دودویی
 10. دستورات اضافه کردن گره به لیست پیوندی
 11. دستورات حذف گره از لیست پیوندی دوطرفه
 12. بررسی مراحل اجرای الگوریتم Quick Sort
 13. ویژگیهای مرتب سازی مبنایی
 14. یافتن بهترین الگوریتم جستجو در آرایه مرتب شده
 15. تابع معکوس کردن لیست پیوندی

سوالات تشریحی

 1. ساختمان داده برای ذخیره یک ماتریس اسپارس در لیست پیوندی
 2. تابع حذف یک گره از لیست پیوندی دو طرفه
 3. محاسبه عنصر کمینه در یک درخت دودویی
 4. ساختمان داده پشته به کمک آرایه
 5. مرتب سازی داده های آرایه به کمک heapsort

حل تشریحی سوالات نیمسال دوم ۸۶-۸۵

سوالات نیمسال اول ۸۶-۸۵

 1. محاسبه تعداد نواحی با رسم n خط
 2. محاسبه نتیجه یک تابع بازگشتی
 3. زمان جمع دو چند جمله ای
 4. محاسبه میانگین مقایسه ها در جستجوی دودویی
 5. نتیجه حاصل ضرب روی ماتریس اسپارس
 6. تعداد مقایسه ها برای یافتن مینیمم و ماکزیمم آرایه
 7. معادل postfix یک عبارت ریاضی
 8. عملکرد یک تابع به روی لیست پیوندی
 9. ویژگیهای عملیات به روی لیست پیوندی
 10. بررسی عملکرد یک تابع به روی درخت
 11. تعداد گره ها در یک درخت دودویی کامل با ۵ سطح
 12. رابطه بین گره های پایانی و گره های درجه دو
 13. تعداد درختهای دودویی با ۳ مقدار
 14. ویژگیهای درخت bst و heap
 15. ویژگیهای مرتب سازی هرمی
 16. جستجوی ردیفی در گراف

حل تشریحی سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

اطلاعات بیشتر

وزن 180 g
» سوال / تست:

سوالات امتحانی 85 تا 88 پیام نور

» پاسخ تشریحی:

حل تشریحی آزمون‌ها

» مؤلف / مؤلفان:

گروه کامپیوتر شار

» ناشر:

نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش

» تعداد صفحات:

112 صفحه

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات پیام نور ساختمان داده ها با پاسخ تشریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تحصیلات تکمیلی

تلفن: 02166960621

تماس: 9 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

آی دی تلگرام: tahsilatetakmili_admin@

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

ایمیل: support.aen@gmail.com

سایت: http://www.tahsilatetakmili.com

ارسال رایگان سفارشات 80هزار تومان به بالا رد کردن