منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

ریاضی

 1. سیلورمن، ریچارد ا. – مترجم: دکتر علی اکبر عالم زاده – حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید (جلد های ۱ و ۲ و ۳) – انتشارات علمی و فنی
 2. توماس، جورج – فینی، راس – مترجمان: مهدی بهزاد، سیامک کاظمی، علی کافی – حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد اول (۱) و (۲) و جلد دوم) – مرکز نشر دانشگاهی
 3. رودین، والتر – مترجم: دکتر علی اکبر عالم زاده – اصول آنالیز ریاضی – انتشارات علمی و فنی
 4. بهرامی، کوروش – بهرامی بیدکلمه، مسعود – عشقی، علیرضا – مجموعه سوال های ریاضی عمومی – نشر فراهنگ

آمار کاربردی

 1. باتاچاریان، گوری ک – جانسون، ریچارد ا. – مترجمان: مرتضی ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی – مفاهیم و روش های آماری (جلدهای ۱ و ۲) – مرکز نشر دانشگاهی
 2. ووناکات، توماس اچ ؛ ووناکات، رانلد جی – مترجم: دکتر محمدرضا مشکاتی – آمار مقدماتی (جلدهای ۱ و ۲) – مرکز نشر دانشگاهی
 3. بهبودیان، جواد – آمار و احتمال مقدماتی – آستان قدس رضوی
 4. عمیدی، علی – نظریه و نمونه گیری و کاربردهای آن (جلدهای ۱ و ۲) – مرکز نشر دانشگاهی
 5. Montgomery, D. C. and E. A. Peck (1992) Introduction ti Linear Regression Analysis. 2’nd edition. Wiley. New York
 6. مایوز، ریموند. اچ – مترجم: دکتر هوشنگ طالبی – رگرسیون کلاسیک و مدرن با کاربرد آن – انتشارات دانشگاه شهر کرد

آمار نظری

 1. راس، شلدون – مترجمان: دکتر احمد پارسیان، دکتر علی همدانی – مبانی احتمال
 2. هاگ، رابرت و.؛ کریگ، آلن ت – مترجم: دکتر نوروز ایزد دوستدار – مقدمه ای بر آمار ریاضی – انتشارات دانشگاه تهران
 3. مو، الکساندرم؛ گریبیل، فرانکلین ،.؛ بوز، دون س. – مترجم: دکتر مشکانی – مقدمه ای بر نظریه آمار – انتشارات فردوسی مشهد
 4. پارسیان، احمد – مبانی آمار و ریاضی – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 5. محمدی، عبدالرضا – خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آمار و احتمالانتشارات پردازش

کلیات بیمه و علوم اقتصادی و اجتماعی

 1. ساموئلسن؛ پل؛ نوردهاوس، ویلیام – مترجمان: علیرضا نوروزی؛ محمد ابراهیم جهاندوست – اقتصاد (جلد اول)
 2. گیدنز، آنتونی – مترجم: منوچهر صبوری – جامعه شناسی – نشر نی
 3. کریمی، آیت – پرسش و پاسخ جامع بیمه ای – نشر بیمه مرکزی ایران
 4. کریمی، آیت – کلیات بیمه – نشر بیمه مرکزی ایران
 5. جزوه کلیات علم بیمه (ویژه کنکور کارشناسی ارشد آمار) – دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – آقای جعفر جوزانی

پست‎های مرتبط:

منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی

منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی

بردن، ال. اچ؛ داگلاس، جی. اف؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر...

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

عناوین فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد ریاضی (منابع مرجع دانشگاهی و...

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط

وارد براون جیمز، چرچیل و …، متغیرهای مختلط و کاربردها،...